Nasi Wolontariusze

Fundacja zaprasza do współpracy w wielu dziedzinach:
  • Integracja Europejska: szukanie projektów i ciekawych kontaktów w UE, pomoc przy realizacji projektów i ich rozpowszechnianiu
  • ICT: rozbudowa strony internetowej, wyszukiwanie informacji w Internecie
  • Doradztwo zawodowe i psychologiczne

Poszukujemy osób zaangażowanych w prace i kreatywnych.

Wolontariat w Fundacji daje Ci możliwość:
  • Zdobycia doświadczenia zawodowego
  • Odbycia stażu
  • Praktyki
  • Nawiązania kontaktów w kraju i zagranicą
  • Uzyskania referencji